Historia parafii

 
1935 1 grudnia

Otwarcie Domu Pisarzy Towarzystwa Jezusowego przy ul. Rakowieckiej 61. Fundatorem był papież Pius XI.

1938 20 czerwca

Umieszczenie relikwii św. Andrzeja Boboli w kaplicy Jezuitów w Domu Pisarzy.

1944 2 sierpnia

W kotłowni Domu Pisarzy Niemcy rozstrzelali 44 Polaków, w tym 8 kapłanów i 8 braci Towarzystwa Jezusowego oraz 28 osób świeckich.

1952 1 październik

O. Bogusław Waczyński SJ, przełożony Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, zwraca się do Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie parafii przy Domu Pisarzy.

Powstaje duszpasterstwo akademickie.

1953 1 stycznia

Stefan kard. Wyszyński, Prymas Polski, eryguje parafię p.w. św. Andrzeja Boboli. Pierwszym proboszczem zostaje o. Walerian Holak SJ.

1957 19 sierpnia

Urząd proboszcza obejmuje o. Józef Nowak SJ. Wszczęcie starań o zezwolenie na budowę kościoła parafialnego. Zgoda władz państwowych  na rozpoczęcie budowy anulowana w 1958 roku.

30 września

Nawiedzenie parafii przez obraz Najświetszej Maryi Panny - Królowej Polski.

1960

Pierwsza wizyta kanoniczna przeprowadzona przez bpa Jerzego Modzelewskiego.

1962

Powstaje duszpasterstwo francuskojęzyczne; trwało do 1971 roku; ponownie rozpoczęło działalność w 1981 roku.

1963 16 września

O. Walerian Holak obejmuje ponownie urząd proboszcza.

1965

Peregrynacja obrazu MB Częstochowskiej po rodzinach w parafii.

1969 16 maja

Wizyta przełożonego Generalnego Towarzystwa Jezusowego o. Pedro Aruppe SJ.

Wizyta kanoniczna przeprowadzona przez bpa Władysława Miziołka.

1977

Wizyta kanoniczna przeprowadzona przez bpa Zbigniewa Kraszewskiego.

1978

Powstała grupa Odnowy w Duchu Świętym "Maria".

1979 29 września

Zmarł długoletni proboszcz parafii o. Waldemar Holak SJ.

1980 1 marca

Urząd proboszcza objął o. Feliks Dziadczyk SJ.

19 maja

Władze państwowe wydają zgodę na budowę kościoła.

13 czerwca

Stefan kard. Wyszyński, Prymas Polski, poświęca plac pod budowę Sanktuarium.

15 października

Poświęcenie kamienia węgielnego przez papieża Jana Pawła II w Rzymie. Kamień węgielny pochodzi z Janowa Poleskiego - miejsca męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli. Dostarczył go ówczesny proboszcz z Pińska, ks. Kazimierz Świątek.

1981 16 maja

Wmurowanie kamienia węgielnego w obecności biskupa Jerzego Modzelewskiego.

Ustawiono krzyż przy Sanktuarium, przewieziony z fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu,  zagrożony zniszczeniem po ogłoszeniu stanu wojennego 13 XII 1981 roku.

1982 16 maja

Pierwsza Msza święta w dolnym kościele celebrowana przez biskupa Jerzego Dąbrowskiego.

1983

Powstała Wspólnota Przymierza Rodzin. Od 1990 roku uzyskała status Stowarzyszenia.

Utworzono Grupę Kościelnej Służby Porządkowej "Totus Tuus".

1984

Wizyta kanoniczna przeprowadzona przez bpa Zbigniewa Kraszewskiego.

3 października

Proboszczem został mianowany o. Jan Świś SJ.

1986 3 sierpnia

O. Mirosław Paciuszkiewicz SJ objął urząd proboszcza.

Wybudowano Dom Parafialny.

1987

Powstało duszpasterstwo osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Inicjatorem i duszpasterzem  jest  o. Mirosław Paciuszkiewicz SJ.

21 marca

Józef kard. Glemp, Prymas Polski, dokonuje korekty granic parafii. Na prośbę mieszkańców zostaje dołączona część parafii św. Michała.

1988 12 marca

Powstała Grupa Modlitwy Kontemplacyjnej z inspiracji cyklu wykładów wygłoszonych przez prof. Mieczysława Cenę z Wrocławia.

17 kwietnia

Józef kard. Glemp, Prymas Polski, błogosławi kościół i celebruje pierwszą Mszę świętą w górnym kościele.

6 grudnia

Powołano Zespół Charytatywny "Wzajemna Pomoc". Grupa charytatywna istniała w parafii od początku jej erygowania.

13 grudnia

Powstała Parafialna Rada Duszpasterska.

1989 1 stycznia

Wydano pierwszy numer Biuletynu "Sanktuarium św. Andrzeja Boboli". Inicjatorem wydawania pisma parafialnego i jego redaktorem naczelnym był o. Mirosław Paciuszkiewicz SJ.

Zakończono budowę Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, przy ul. Rakowieckiej w Warszawie; budowę rozpoczęto w 1980 roku.

29 stycznia

Odprawiono w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli nabożeństwo ekumeniczne z udziałem siostrzanych wspólnot chrześcijańskich.

12 lutego

Spotkanie z chrześcijanami Skandynawii "Ruchu Odnowy Moralnej".

13 maja

Przeniesienie na stałe trumny z relikwiami św. Andrzeja Boboli z dawnej kaplicy do nowo wybudowanego Sanktuarium.

30 kwietnia

Wizyta wspólnoty ośrodka św. Ignacego z Paryża.

1990 1 maja

Pielgrzymka Episkopatu Polski do grobu św. Andrzeja Boboli.

15 czerwca

Prymas Polski zatwierdza nowy podział parafii. Powstaje wtedy nowa parafia p.w. NMP Matki Zbawiciela, której duszpasterstwo obejmują Księża Salwatorianie

1991 24 listopada

Konsekracja Sanktuarium.

1992 17 maja

Dekretem Stolicy Apostolskiej z 14 kwietnia 1992 roku, św. Andrzej Bobola został ustanowiony patronem Metropolii Warszawskiej. Powstało i jednocześnie uzyskało osobowość prawną Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Św. Andrzeja Boboli, które m.in. szerzy kult Świętego, organizuje rokrocznie w maju pielgrzymki śladami swego Patrona.

1993 14-15 maja

Odbyły się pierwsze uroczyste procesje w obydwu diecezjach Stolicy dla uczczenia Świętego, patrona Metropolii Warszawskiej.

1994 16 maja

Obchodzono uroczystości patronalne św. Andrzeja Boboli z udziałem Radia Maryja.

1995

3 września

Urząd proboszcza objął o. Tadeusz Filas SJ.

1997

24 sierpnia

Urząd proboszcza objął o. Bernard Gonska SJ.

1998

17 kwietnia
16 maja
20 czerwca

W Sanktuarium w Warszawie odbyły się  uroczystości  jubileuszowe ku czci św. Andrzeja Boboli z okazji 60-lecia kanonizacji i sprowadzenia Jego relikwii do Polski.

wrzesień

JubileuszowaPielgrzymkadoRzymuzokazji 60-lecia kanonizacji i sprowadzenia  relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski.

2000 7 maja

Urząd proboszcza objął o. Janusz Warzocha SJ.

2002 16 maja

 

Uroczyste ogłoszenie św. Andrzeja Boboli Patronem Polski.

 

2003 5 stycznia

Jubileuszowe uroczystości 50-lecia istnienia Parafii Św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

2006 10 września

 

Urząd proboszcza objął o. Kazimierz Kubacki SJ.

 

2007 16 maja

350 rocznica męczęństwa św. Andrzeja Boboli. Mszy św. w Sanktuarium Męczennika przewodniczył Prymas Polski Józef kard. Glemp, kazanie wygłosił ks. abp Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski. Po Mszy św. odbyło się poświęcenie i otwarcie muzeum św. Andrzeja Boboli.

2008 
16 maja

Uroczystości św. Andrzeja Boboli, podczas których nasza świątynia została podniesiona do rangi Sanktuarium Narodowego. Mszy św. przewodniczył ks. abp Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, kazanie wygłosił ks. bp Stanisław Budzik, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.

20 czerwca

Wizyta w Sanktuarium sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Angelo Sodano.

 2010 3 września

Zmarł o. Mirosław Paciuszkiewicz SJ, wieloletni proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Warszawie, inicjator duszpasterstwa par niesakramentalnych, moderator Przymierza Rodzin.

 2011 
16 maja

Mszy św. odpustowej ku czci św. Andrzeja Boboli przewodniczył i homilię wygłosił Stanisław kard. Dziwisz.

11 września

Proboszczem parafii św. Andrzeja Boboli i kustoszem Sanktuarium został o. Waldemar Borzyszkowski SJ.

12 grudnia

Ksiądz Prymas Senior Józef kard. Glemp przewodniczył mszy św. w Sanktuarium w 30 rocznicę stanu wojennego. W holu domu parafialnego zorganizowano wystawę ?Za chleb i wolność?

  2012 
22 kwietnia

Otwarcie wystawy ?Z otwartymi dłońmi? poświęconej kard. Adamowi Kozłowieckiemu - jezuicie, misjonarzowi z Zambii.

1 lipca

Prymicje naszego parafianina o. Adama Matrasa SJ.

26 września

Wizyta Generalnego Przełożonego Towarzystwa Jezusowego o. Adolfo Nicolasa SJ.

11 października

Inauguracja Roku Wiary podczas mszy św. o godz. 19.00, której przewodniczył o. proboszcz Waldemar Borzyszkowski SJ, homlię wygłosił o. Paweł Chodak SJ. Na czas trwania Roku Wiary nasze Sanktuarium zostało ustanowione przez Kazimierza kard. Nycza, Metropolitę Warszawskiego, świątynią odpustową.

18 listopada

50 ? lecie duszpasterstwa francuskojęzycznego przy naszej parafii. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił o. prowincjał Tomasz Kot SJ.

  2013 
18 stycznia

60 ? lecie parafii. Mszy św. dziękczynnej przewodniczył o. Andrzej Majewski SJ, rektor Kolegium Bobolanum, homilię wygłosił o. Ryszard Friedrich SJ, ekonom Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego.

19 marca

Msza św. dziękczynna za wybór papieża Franciszka pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce ks. abp Celestino Migliore z udziałem biskupów warszawskich, ambasadorów, dyplomatów oraz licznych mieszkańców Warszawy.

13-21 kwietnia

Pielgrzymka do Rzymu w ramach obchodów 75 ? lecia kanonizacji św. Andrzeja Boboli. Pielgrzymi wraz z o. Aleksandrem Jacyniakiem SJ, spotkali się z papieżem Franciszkiem i wręczyli mu relikwie i figurkę św. Andrzeja Boboli.

16 maja

75 rocznica kanonizacji św. Andrzeja Boboli ? Patrona Polski. Mszy św. przewodniczył Kazimierz kard. Nycz, Metropolita Warszawski, homilę wygłosił ks. abp Henryk Hoser. W koncelebrze udział wzięli ks. abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce, ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz, Metropolita Mińsko-Mohylewski, biskup płocki Piotr Libera, biskupi warszawscy Marian Duś, Tadeusz Pikus.

1-2 czerwca

Uroczyste obchody Święta Dziękczynienia pod hasłem ?Dziękujemy za łaskę wiary? W sobotę wieczorem przewieziono relikwie św. Andrzeja Boboli do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście. W niedzielę trumnę z relikwiami Świętego przewieziono na Plac Piłsudskiego skąd ulicami stolicy wyruszyła uroczysta procesja z relikwiami św. Andrzeja Boboli na Pola Wilanowskie. Przed budującą się Świątynią Opatrzności Bożej o godz. 12.00 została odprawiona msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Gerhard Ludwig Műller ? Prefekt Kongregacji Nauki i Wiary.

 2014 
12 stycznia

Prymicje ks. Stanisława Kilmana, naszego byłego parafianina i katechety w Liceum im. J. Kochanowskiego.

27 stycznia

25 ? lecie Biuletynu ?Sanktuarium św. Andrzeja Boboli?. Mszy św. dziękczynnej w intencji zmarłych i żyjących członków redakcji biuletynu przewodniczył o. proboszcz Waldemar Borzyszkowski SJ.

1 czerwca

Wizyta w Sanktuarium sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Piero Parolina.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
103 0.0606369972229