Konto parafii:
Parafia
św. Andrzeja Boboli
ul. Rakowiecka 61
BPH SA
oddz. w Warszawie
02 1060 0076 0000 4041 8008 6461

 

 

 
 

Różaniec - Tajemnice Światła
Spis treści
Różaniec
Jan Paweł II o Różańcu
Jak odmawiać Różaniec
Tajemnice Radosne
Tajemnice Światła
Tajemnice Bolesne
Tajemnice Chwalebne
Wszystkie strony


Tajemnice Światła

Pierwsza tajemnica światła Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

"Tajemnicą światła - naucza Jan Paweł II - jest przede wszystkim chrzest w Jordanie. Tutaj, gdy Jezus schodzi do wody - jako niewinny, który czyni siebie 'grzechem' za nas (por. 2 Kor 5, 21) - otwierają się niebiosa i głos Ojca ogłasza Go Synem umiłowanym (por. Mt 3, 17 i par.), a Duch Święty zstępuje na Niego, by powołać Go do przyszłej misji."

Druga tajemnica światła Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie

"Tajemnicą światła - mówi Ojciec Święty - jest początek znaków w Kanie (por. J 8, 1-12), gdy Chrystus, przemieniając wodę w wino, dzięki interwencji Maryi, pierwszej z wierzących, otwiera serca uczniów na wiarę."

Trzecia tajemnica światła Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

"Tajemnicą światła - uczy nas Jan Paweł II - jest nauczanie Jezusa, w czasie którego głosi On nadejście Królestwa Bożego i wzywa do nawrócenia (por. Mk 1, 15), odpuszczając grzechy tym, którzy zbliżali się do Niego z ufnością (por. Mk 2, 3-13; Łk 7, 47-48), dając początek tajemnicy miłosierdzia, którą On sam będzie realizował aż do skończenia świata, szczególnie poprzez powierzony Kościołowi Sakrament Pojednania."

Czwarta tajemnica światła Przemienienie na górze Tabor

"Tajemnicą światła w pełnym tego słowa znaczeniu - naucza Ojciec Święty - jest przemienienie, które według tradycji miało miejsce na górze Tabor." (por. Łk 9, 35 i par.).

Piąta tajemnica światła Ustanowienie Eucharystii

"Tajemnicą światła - uczy Ojciec Święty - jest wreszcie ustanowienie Eucharystii, w której Chrystus ze swym Ciałem i Krwią pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem, dając 'aż do końca' świadectwo swej miłości do ludzi (J 13, 50), dla których zbawienia złoży siebie samego w ofierze."