Konto parafii:
Parafia
św. Andrzeja Boboli
ul. Rakowiecka 61
BPH SA
oddz. w Warszawie
02 1060 0076 0000 4041 8008 6461

 

 

 
 

Historia Parafii

 

 

1935 1 grudnia

Otwarcie Domu Pisarzy Towarzystwa Jezusowego przy ul. Rakowieckiej 61. Fundatorem był papież Pius XI.

1938 20 czerwca

Umieszczenie relikwii św. Andrzeja Boboli w kaplicy Jezuitów w Domu Pisarzy.

1944 2 sierpnia

W kotłowni Domu Pisarzy Niemcy rozstrzelali 44 Polaków, w tym 8 kapłanów i 8 braci Towarzystwa Jezusowego oraz 28 osób świeckich.

1952 1 październik

Ks. Bogusław Waczyński SJ, przełożony Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, zwraca się do Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie parafii przy Domu Pisarzy.

Powstaje duszpasterstwo akademickie.

1953 1 stycznia

Stefan kard. Wyszyński, Prymas Polski, eryguje parafię p.w. św. Andrzeja Boboli. Pierwszym proboszczem zostaje ks. Walerian Holak SJ.

1957 19 sierpnia

Urząd proboszcza obejmuje ks. Józef Nowak SJ. Wszczęcie starań o zezwolenie na budowę kościoła parafialnego. Zgoda władz państwowych  na rozpoczęcie budowy anulowana w 1958 roku.

30 września

Nawiedzenie parafii przez obraz Najświetszej Maryi Panny - Królowej Polski.

1960

Pierwsza wizyta kanoniczna przeprowadzona przez bpa Jerzego Modzelewskiego.

1962

Powstaje duszpasterstwo francuskojęzyczne; trwało do 1971 roku; ponownie rozpoczęło działalność w 1981 roku.

1963 16 września

Ks. Walerian Holak obejmuje ponownie urząd proboszcza.

1965

Peregrynacja obrazu MB Częstochowskiej po rodzinach w parafii.

1969 16 maja

Wizyta przełożonego Generalnego Towarzystwa Jezusowego o. Pedro Aruppe SJ.

Wizyta kanoniczna przeprowadzona przez bpa Zbigniewa Miziołka.

1977

Wizyta kanoniczna przeprowadzona przez bpa Zbigniewa Kraszewskiego.

1978

Powstała grupa Odnowy w Duchu Świętym "Maria".

1980 1 marca

Urząd proboszcza objął ks. Feliks Dziadczyk SJ.

19 maja

Władze państwowe wydają zgodę na budowę kościoła.

13 czerwca

Stefan kard. Wyszyński, Prymas Polski, poświęca plac pod budowę Sanktuarium.

15 października

Poświęcenie kamienia węgielnego przez papieża Jana Pawła II w Rzymie. Kamień węgielny pochodzi z Janowa Poleskiego - miejsca męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli. Dostarczył go ówczesny proboszcz z Pińska, ks. Kazimierz Świątek.

1981 16 maja

Wmurowanie kamienia węgielnego w obecności biskupa Jerzego Modzelewskiego.

Ustawiono krzyż przy Sanktuarium, przewieziony z fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu,  zagrożony zniszczeniem po ogłoszeniu stanu wojennego 13 XII 1981 roku.

1982 16 maja

Pierwsza Msza święta w dolnym kościele celebrowana przez biskupa Jerzego Dąbrowskiego.

1983

Powstała Wspólnota Przymierza Rodzin. Od 1990 roku uzyskała status Stowarzyszenia.

Utworzono Grupę Kościelnej Służby Porządkowej "Totus Tuus".

1984

Wizyta kanoniczna przeprowadzona przez bpa Zbigniewa Kraszewskiego.

3 października

Proboszczem został mianowany ks. Jan Świś SJ.

1986 3 sierpnia

Ks. Mirosław Paciuszkiewicz SJ objął urząd proboszcza.

Wybudowano Dom Parafialny.

1987

Powstało duszpasterstwo osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Inicjatorem i duszpasterzem  jest  ks. Mirosław Paciuszkiewicz.

21 marca

Józef kard. Glemp, Prymas Polski, dokonuje korekty granic parafii. Na prośbę mieszkańców zostaje dołączona część parafii św. Michała.

1988 12 marca

Powstała Grupa Modlitwy Kontemplacyjnej z inspiracji cyklu wykładów wygłoszonych przez prof. Mieczysława Cenę z Wrocławia.

17 kwietnia

Józef kard. Glemp, Prymas Polski, błogosławi kościół i celebruje pierwszą Mszę świętą w górnym kościele.

6 grudnia

Powołano Zespół Charytatywny "Wzajemna Pomoc". Grupa charytatywna istniała w parafii od początku jej erygowania.

13 grudnia

Powstała Parafialna Rada Duszpasterska.

1989 1 stycznia

Wydano pierwszy numer Biuletynu "Sanktuarium św. Andrzeja Boboli". Inicjatorem wydawania pisma parafialnego i jego redaktorem naczelnym był ks. Mirosław Paciuszkiewicz SJ.

Zakończono budowę Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, przy ul. Rakowieckiej w Warszawie; budowę rozpoczęto w 1980 roku.

29 stycznia

Odprawiono w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli nabożeństwo ekumeniczne z udziałem siostrzanych wspólnot chrześcijańskich.

12 lutego

Spotkanie z chrześcijanami Skandynawii "Ruchu Odnowy Moralnej".

13 maja

Przeniesienie na stałe trumny z relikwiami św. Andrzeja Boboli z dawnej kaplicy do nowo wybudowanego Sanktuarium.

30 kwietnia

Wizyta wspólnoty ośrodka św. Ignacego z Paryża.

1990 1 maja

Pielgrzymka Episkopatu Polski do grobu św. Andrzeja Boboli.

15 czerwca

Prymas Polski zatwierdza nowy podział parafii. Powstaje wtedy nowa parafia p.w. NMP Matki Zbawiciela, której duszpasterstwo obejmują Księża Salwatorianie

1991 24 listopada

Konsekracja Sanktuarium.

1992 17 maja

Dekretem Stolicy Apostolskiej z 14 kwietnia 1992 roku, św. Andrzej Bobola został ustanowiony patronem Metropolii Warszawskiej. Powstało i jednocześnie uzyskało osobowość prawną Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Św. Andrzeja Boboli, które m.in. szerzy kult Świętego, organizuje rokrocznie w maju pielgrzymki śladami swego Patrona.

1993 14-15 maja

Odbyły się pierwsze uroczyste procesje w obydwu diecezjach Stolicy dla uczczenia Świętego, patrona Metropolii Warszawskiej.

1994 16 maja

Obchodzono uroczystości patronalne św. Andrzeja Boboli z udziałem Radia Maryja.

1998

17 kwietnia
16 maja
20 czerwca

W Sanktuarium w Warszawie odbyły się  uroczystości  jubileuszowe ku czci św. Andrzeja Boboli z okazji 60-lecia kanonizacji i sprowadzenia Jego relikwii do Polski.

wrzesień

Jubileuszowa Pielgrzymka do Rzymu z okazji 60-lecia kanonizacji i sprowadzenia  relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski.

2002 16 maja

Uroczyste ogłoszenie św. Andrzeja Boboli Patronem Polski.

2003 5 stycznia

Jubileuszowe uroczystości 50-lecia istnienia Parafii Św. Andrzeja Boboli Patrona Polski